program stypendialny

STUDIUJESZ MEDYCYNĘ? POSTARAJ SIĘ O STYPENDIUM I PRACUJ W NASZYM REGIONIE

Ruszył kolejny już nabór wniosków w programie stypendialnym dla studentów i studentek medycyny, którzy swoją karierę zawodową zwiążą z województwem opolskim. Nabór na stypendia lekarskie została ogłoszony już po raz trzeci! To pomysł władz województwa na wzmocnienie kadr medycznych w naszym regionie. Wysokość wypłacanego co miesiąc wsparcia wynosi 2 000 złotych brutto, a można je […]

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW I UCZENNIC W REGIONIE

Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych IV” na rok szkolny 2022/2023. Jeśli uczysz się i masz dobre wyniki, a także spełniasz kryterium dochodowe, nie czekaj i złóż wniosek. Termin mija 14 września br. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i uczennice, którzy: w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej […]

WSPIERAMY NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW W WOJEWÓDZTWIE

Zarząd Województwa Opolskiego kolejny raz przyznał stypendia uczennicom i uczniom – tym razem na rok szkolny 2021/2022. Comiesięczne wsparcie finansowe otrzyma 275 osób. Program „Wspieramy najlepszych IV” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Pomoc trafia do najzdolniejszych uczniów, którzy jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia przyznawane są uczennicom i uczniom VII i VIII […]

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW Z REGIONU

Od 28 września do 9 października można będzie składać wnioski do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021. Program jest realizowany w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a o stypendium mogą się ubiegać uczniowie/uczennice, którzy/re: – w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły […]