OGRANICZENIA W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM – WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Informujemy, że w związku z zagrożeniem COVID-19 z dniem 19 października 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ponownie:

  • załatwianie spraw w urzędzie do odwołania możliwe jest jedynie w formie elektronicznej, telefonicznej oraz korespondencji tradycyjnej (poczta);
  • załatwianie spraw w Urzędzie odbywa się w formach: elektronicznej, telefonicznej, korespondencyjnej tradycyjnej (poczta) poprzez pozostawianie korespondencji w skrzynkach usytuowanych przed wejściem do budynków przy ulicy Piastowskiej 14 – Ostrówek oraz Hallera 9, która będzie opróżniana raz dziennie (potwierdzanie odbioru pisma w formie dokumentu wytworzone przez system EZD, potwierdzenie złożenia pisma zostanie wysłane w formie SMS na podany nr telefoniczny lub wysłane na podany e-mail pozostawiany przez klienta przy dokumentach);
  • zawiesza się działalność punktu kancelaryjnego na Hallera. Pocztę można składać w skrzynce umieszczonej przed budynkiem. Odbiór poczty odbywa się w skrzynkach położonych w miejscu istniejącego dotychczas punktu kancelaryjnego;
  • wprowadza się całkowity zakaz poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach urzędu; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych departamentów w wyznaczonym miejscu;
  • do odwołania zawiesza się organizację zaplanowanych spotkań zewnętrznych oraz rezerwację sal na Ostrówku;

Nadal obowiązują zasady zachowania dystansu, ograniczenie przemieszczania się pracowników po urzędzie do niezbędnego minimum; dezynfekcja rąk przy wejściu do budynków

Podczas kontaktu z klientami Urzędu należy obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Klient również posiada taki obowiązek – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi.

W związku z podwyższonym stanem zagrożenia epidemią oraz wprowadzonymi nowymi ograniczeniami, w poszczególnych komórkach organizacyjnych UMWO wprowadza się rotacyjną pracę zdalną.

W sprawach dotyczących Opolskiej Karty Rodziny i Seniora prosimy o kontakt:

? rodzina@opolskie.pl
? 77 44 82 201

 

Przypominamy, że nadal możliwe i zalecane jest składanie wniosków o wydanie OKRiS drogą elektroniczną.

O tym, jak poprawnie złożyć wniosek, można przeczytać tutaj:
https://dlarodziny.opolskie.pl/opolska-karta-rodziny-i-seniora/pobierz-wniosek/

Uwaga! Aktualizacja!

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931) pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wykonują na podstawie polecenia pracę zdalną od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r.

Nowe rozporządzenie niewiele zmienia dla klientów urzędu. Zmiana dotyczy przede wszystkim zamknięcia przez Opolski Urząd Wojewódzki budynku przy ulicy Piastowskiej 14, w którym m.in. pracują członkowie Zarządu Województwa Opolskiego. Opolski Urząd Wojewódzki od 3 listopada br. do odwołania wstrzymał całkowicie osobiste załatwianie spraw w urzędzie z wyjątkami ograniczonymi do zdarzeń losowych. Dlatego wejście na teren UMWO przy ul. Piastowskiej 14 jest ograniczone (OUW nie wydaje kart wejściowych, drzwi do urzędu pozostają zamknięte, pracownicy/klienci wpuszczani są do urzędu przez pracowników ochrony).

Z uwagi na to poruszanie się po terenie urzędu osób nie posiadających kart wejściowych możliwe jest tylko w asyście pracownika z siedziby głównej urzędu. W przypadku umówionych spotkań z członkami zarządu w siedzibie przy ulicy Piastowskiej 14 konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu.

opolskie.pl