REALIZACJA PROJEKTU„BABCIA Z DZIADKIEM TEŻ POTRAFIĄ”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Opolskiego

Celem głównym projektu jest aktywizacja 100 mieszkanek i mieszkańców Gminy Turawa w wieku

senioralnym (60+) poprzez udział w zajęciach kulturalnych. Projekt składa się z trzech części:

– 15-godzinne warsztaty teatralne – uczestnicy i uczestniczki pod kierunkiem instruktora opracują scenariusz, a następnie przygotują inscenizację. Premiera nastąpi podczas Balu „Kapelusze mają duszę”.

– 10-godzinne warsztaty plastyczne – będą je prowadziły uzdolnione plastycznie seniorki z Gminy Turawa. Każda osoba zainteresowana udziałem w Balu weźmie udział w warsztatach, podczas których będzie przygotowywać indywidualne, fantazyjne nakrycie głowy.

– Bal na 100 osób pod hasłem „Kapelusze mają duszę” – kulminacją wcześniejszych działań będzie bal, który odbędzie się w Bierdzanach. “Biletem” wstępu będzie nakrycie głowy. Podczas Balu odbędzie się konkurs na najpiękniejsze nakrycia głowy.

Zapisy i kontakt: tel. 887 864 110.

Patronem projektu jest Fundacja Flexi Mind.