RUSZA PLATFORMA WSPARCIA OCRG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ważna informacja dla opolskich przedsiębiorców! Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki informuje i pomaga w ratowaniu i prowadzeniu firmy w czasie pandemii.

Jeśli Państwa firma nie działa z powodu epidemii, trzeba ograniczyć zatrudnienie lub czas pracy i nie wiecie, gdzie szukać pomocy…

polecamy kontakt z pracownikami OCRG:

tel. 510 766 012 i 510 766 081

mail: pomoc@ocrg.opolskie.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

Aby uporządkować i w jednym miejscu zebrać wiedzę o różnych formach wsparcia, po które w czasach pandemii koronawirusa mogą sięgać przedsiębiorcy, na stronie internetowej OCRG powstała specjalna zakładka WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH COVID-19

Znajdziecie tam Państwo informacje o:

➡️ pożyczkach obrotowych Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju
➡️ dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy przyznawane przez Wojewódzki Urząd Prac w Opolu
➡️ pożyczkach dla mikroprzedsiębiorstw przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy
➡️ dofinansowaniu do kosztów wynagrodzeń z PUP
➡️ dofinansowaniu dla samozatrudnionych z PUP
➡️ zwolnieniu czy ulgach w opłacaniu składek, którymi zajmuje się ZUS
➡️ wsparciu postojowym dla samozatrudnionych lub osób na umowach cywilnoprawnych z ZUS

A także o:

➡️ pakietach wsparcia samorządów w Województwie Opolskim
➡️ ofercie OCRG, po którą można sięgać w trudnych czasach
➡️ zbiór pytań od firm z naszego regionu z odpowiedziami ZUS czy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Zapraszamy!

Źródło: OCRG