Program „Opolskie dla Rodziny”

„Opolskie dla Rodziny” to program wielu różnych działań, zainicjowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego, skierowanych do mieszkańców regionu, na każdym etapie ich życia  – od tych najmłodszych aż po seniorów. A wszystkie po to, by Opolskie było dla każdego regionem coraz bardziej przyjaznym do zamieszkania, pracy, aktywności gospodarczej i realizowania własnych ambicji.

Rodzina i szczęście rodzinne to najważniejsze wartości w życiu większości mieszkańców województwa, a Opolskie jest otwarte na potrzeby mieszkańców, na potrzeby opolskich rodzin. Oferujemy m.in. otaczanie szczególną opieką kobiet w ciąży i rodzin z małymi dziećmi, pomoc w godzeniu ról rodzicielskich z zawodowymi, troskę o seniorów i ich pogodną jesień życia, dbanie o lepsze warunki pracy, praktyczną naukę zawodu dobrze przygotowującą do startu w dorosłe życie.

Na co dzień proponujemy też korzystanie z systemu zniżek, które umożliwia posiadanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

 

Pobierz program w formacie PDF (4.9MB)