Najlepszym miejscem leczenia chorego jest jego własny dom…

Najlepszym miejscem leczenia chorego jest jego własny dom. Bliskość rodziny jest nieoceniona i ma znaczący wpływ na poprawę stanu zdrowia chorego i efektywność terapii. Podobnie, jak w państwach Europy zachodniej, również w Polsce powinno się odchodzić od opieki instytucjonalnej, czyli m.in. w domach opieki społecznej czy szpitalach, na rzecz domowej bliskości z rodziną.

Dzięki programowi Opolskie dla Rodziny, Opolski Caritas, pod którego opieką jest 15 tysięcy obłożnie chorych, przeszkoli opiekunki medyczne. Będą one uzupełniać pracę pielęgniarek i wyszkolonego personelu medycznego.

– Szkolenie jest pilną koniecznością, a związane jest z brakiem pielęgniarek. Pilotażowo przeszkolimy 15 opiekunek. Będą one wykonywać podstawowe czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne  i medyczne przy chorym. Pragniemy, aby chory jak najdłużej pozostawał w swoim domu. Około 15% naszych podopiecznych to osoby samotne, pozostałe mieszkają z rodziną, ale to właśnie rodzina potrzebuje również pomocy i wsparcia – mówi ksiądz Arnold Drechsler, dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej.

Rozmawia Piotr Wrona.