Twoja Mapa Korzyści

Tutaj możesz znaleźć projekty dla Ciebie i Twojej rodziny. Kliknij w mapkę lub użyj filtrów, żeby zobaczyć, jakie działania realizowane są w Twoim miejscu zamieszkania.

Filtruj:

Wybierz okres realizacji projektu:
 

Wyniki filtrowania

Tytuł projektu Wartość Dofinansowanie Okres realizacji
Tytuł projektu Wartość Dofinansowanie Okres realizacji
ZORIENTOWANI NA BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w województwie opolskim 2 041 721,50 zł 2 015 235,42 zł od: 01-10-2016
do: 30-04-2018
Zostanę w Opolskiem, zdobędę pracę! 1 200 407,04 zł 1 140 386,68 zł od: 01-02-2018
do: 29-09-2019
Zwiększenie dostępu do kompleksowych usług zdrowotnych na terenie województwa opolskiego. 344 875,00 zł 325 906,87 zł od: 01-09-2018
do: 31-07-2019
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK "Pro Corde " dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie "Centrum aktywnego starzenia się". 1 996 320,00 zł 1 886 522,40 zł od: 02-05-2017
do: 30-04-2018
Zwiększenie kluczowych kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych uczniów Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Szkoły Podstawowej w Kielczy poprzez zapewnienie dodatkowych, atrakcyjnych zajęć i form nauki oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli 305 498,76 zł 290 223,78 zł od: 01-10-2018
do: 30-09-2019

Stan na dzień 28.01.2019 r.

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl