Twoja Mapa Korzyści

Tutaj możesz znaleźć projekty dla Ciebie i Twojej rodziny. Kliknij w mapkę lub użyj filtrów, żeby zobaczyć, jakie działania realizowane są w Twoim miejscu zamieszkania.

Filtruj:

Wybierz okres realizacji projektu:
 

Wyniki filtrowania

Tytuł projektu Grupa docelowa Lokalizacja
Tytuł projektu Grupa docelowa Lokalizacja
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK "Pro Corde " dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie "Centrum aktywnego starzenia się".
- Projekt zakończony
Niepełnosprawni
Pracujący
Seniorzy
teren całego województwa opolskiego
Zwiększenie kluczowych kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych uczniów Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Szkoły Podstawowej w Kielczy poprzez zapewnienie dodatkowych, atrakcyjnych zajęć i form nauki oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli
- Projekt zakończony
Nauczyciele
Uczniowie
gmina Zawadzkie
Zwiększenie skali działalności Domu Dziennego Pobytu dla dorosłych osób autystycznych "Mały Książe" w Kędzierzynie- Koźlu
- Projekt zakończony
Seniorzy
gmina Kędzierzyn-Koźle
Zwiększenie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkoli gminy Kolonowskie
- Projekt zakończony
Nauczyciele
gmina Kolonowskie
ŻYJ GODNIE NA JESIENI ŻYCIA! - rozwój usług zdrowotnych dla osób niesamodzielnych z województwa opolskiego.
- Projekt zakończony
Niepełnosprawni
Seniorzy
teren całego województwa opolskiego

Stan na dzień 20.12.2022 r.

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl