Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: Zwiększenie skali działalności Domu Dziennego Pobytu dla dorosłych osób autystycznych "Mały Książe" w Kędzierzynie- Koźlu

Nazwa wnioskodawcy
STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW "MAŁY KSIĄŻĘ" W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Okres realizacji projektu
od: 31-05-2021
do: 28-02-2022
Opis projektu
Projekt jest kontynuacją dotychczas realizowane przedsięwzięcia przez Podmiot ekonomii społecznej (PES) Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę" w Kędzierzynie Koźlu pn. "Rozwój usług społecznych w Dziennym Domu Pobytu MAŁY KSIĄŻE dla osób z autyzmem w Kędzierzynie - Koźlu", dzięki któremu na terenie Opolszczyzny powstał pierwszy Dom Dziennego Pobytu dla dorosłych osób autystycznych na 8 miejsc w 2017 roku.
Obecny projekt będzie realizowany w zupełnie nowym, wybudowanym w tym celu obiekcie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sławięcickiej w K-Kożlu, dzięki współfinansowaniu projektu inwestycyjnego ze środków EFRR, który wnioskodawca realizuje obecnie w ramach poddziałania Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej RPO WO 2014-2020.
W ramach projektu wsparciem zostaną obięci:
• 12 osób niepełnosprawnych, w tym intelektualnie - dorosłych autystów (6K/6M) realizując usługi opiekuńcze i asystenckie, zwiększając zakres działalności o dodatkowe 4 miejsca.
• pracownicy Wnioskodawcy 8 osób (6K/2M), którzy świadczą usługi opiekuńcze i asystenckie.
Osoba do kontaktu
Joanna Kasprzak-Dżyberti
biuro@dobry-projekt.pl
510191949
Grupy docelowe
  • Seniorzy
Zagadnienia kluczowe
  • usługi opiekuńcze
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0058/20-00
Całkowita wartość projektu
422 400,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
399 168,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Kędzierzyn-Koźle

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl