Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: ŻYJ GODNIE NA JESIENI ŻYCIA! - rozwój usług zdrowotnych dla osób niesamodzielnych z województwa opolskiego.

Nazwa wnioskodawcy
"CERMED" ANDRZEJAK URSZULA
Okres realizacji projektu
od: 01-05-2017
do: 31-08-2018
Opis projektu
Głównym założeniem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług medycznych dla 9 osób niepełnosprawnych osób starszych, niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania oraz 8 opiekunów faktycznych/członków rodzin osób niesamodzielnych.
Program zakłada m. in.:
- wsparcie pielęgniarskie (2268 godzin),
- fizjoterapię (rehabilitacja ruchowa) i logopedię( 1296 godz.),
- opiekę lekarską i psychiatryczną( 36 godz.)
- szkolenie indywidualne opiekunów faktycznych do sprawowania opieki medycznej – 8 osób(po 30 godzin).
Osoba do kontaktu
Urszula Andrzejak
u.cermed@wp.pl
748441823
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka geriatryczna
  • rehabilitacja medyczna
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0059/16-00
Całkowita wartość projektu
302 775,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
286 122,36 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl