Tytuł projektu: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK "Pro Corde " dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie "Centrum aktywnego starzenia się".

Nazwa wnioskodawcy
POLSKA GRUPA KARDIOLOGICZNA "PRO CORDE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Okres realizacji projektu
od: 02-05-2017
do: 30-04-2018
Opis projektu
Utworzenie „Centrum aktywnego starzenia się” składającego się z zespołu terapeutycznego, zajmującego się leczeniem, opieką i rehabilitacją osób w podeszłym wieku (65 +) z niepełnosprawnościami, w tym również osób bezpośrednio po wypisie z oddziałów szpitalnych i Zakładów Opiekuńczo Leczniczych w środowisku domowym i ambulatoryjnym.
Projekt zakłada objęciem opieką rehabilitacyjną ambulatoryjną minimum 94 osób.
W ramach projektu pacjenci będą:
• objęci rehabilitacją domową lub zapewniony zostanie im dostęp do rehabilitacji bez konieczności zjawienia się osobiście w ośrodku rehabilitacji dzienne,
• uczyć się codziennej aktywności,
• podnosić wydolność swojego organizmu,
• poznawać możliwości ruchowe swojego ciała,
• uczyć się prawidłowego wykonywania ćwiczeń przystosowanych do ich możliwości,
• nabierać nawyku codziennej aktywności ruchowej,
• odbywać będą również spotkania z psychologiem.
Zajęcia prowadzić będą fizjoterapeuci i dietetycy Polskiej Grupy Kardiologicznej "Pro Corde".

Osoba do kontaktu
Magdalena Szczechura
magdalena.szczechura@gmail.com
713226008
Grupy docelowe
  • Pracujący
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • opieka geriatryczna
  • rehabilitacja medyczna
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0062/16-00
Całkowita wartość projektu
1 451 927,93 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
1 372 071,89 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl