Tytuł projektu: Zwiększenie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkoli gminy Kolonowskie

Nazwa wnioskodawcy
GMINA KOLONOWSKIE
Okres realizacji projektu
od: 02-08-2020
do: 30-06-2022
Opis projektu
Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych poprzez realizację dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych, realizację zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycielek wychowania przedszkolnego, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej oraz doposażanie i dostosowanie placówek przedszkolnych do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
W ramach projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia m.in.
• z edukacji przyrodniczej,
• zajęcia z programowania i robotyki,
• zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej, logopedyczne,
• rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, korekcyjno- kompensacyjne,
• aktywnego słuchania muzyki,
• zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
• zajęcia rytmiczno-muzyczne.
Nauczycielki oddziałów przedszkolnego doskonalić będą umiejętności i kompetencje podczas szkoleń oraz studiów podyplomowych, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej.
Wsparciem objętych zostanie łącznie 8 nauczycielek. Grupa docelowa to dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat z 3 oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kolonowskie. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 62 dzieci (32 dziewczynki, 30 chłopców).
Osoba do kontaktu
Jadwiga Silarska
jadwiga.silarska@gmail.com
77 46 11 140
Grupy docelowe
  • Nauczyciele
Zagadnienia kluczowe
  • edukacja przedszkolna
  • szkolenia dla nauczycieli
Działanie
9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
Nr wniosku
RPOP.09.01.03-16-0027/20-00
Całkowita wartość projektu
455 308,10 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
386 988,59 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Kolonowskie

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl