Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: Spokojna Przystań - opieka medyczna dla mieszkańców Opolszczyzny

Nazwa wnioskodawcy
BETBRUK DANIEL MAĆKO
Okres realizacji projektu
od: 05-01-2022
do: 31-03-2023
Opis projektu
Projekt będzie realizowany na terenie województwa opolskiego, obejmie 20 osób (K=10; M=10), które ze względu na podeszły wiek, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Celem projektu jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także deinstytucjonalizacja opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, w tym osobami z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada usługi zdrowotne w zakresie tzw. opieki wytchnieniowej, tzn. zapewnienie opieki medycznej w zastępstwie opiekunów faktycznych, opiekę medyczną w miejscu zamieszkania, a także uzupełniająco wsparcie w postaci fizjoterapii, logopedii i lekarza psychiatry oraz transport do miejsca świadczenia usług.
Osoba do kontaktu
Irena Iglińska
dps_chomiaza@onet.pl
774 03 41 39
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • asystenckie
  • opieka geriatryczna
  • osoby niesamodzielne
  • usługi opiekuńcze
  • zdrowotne
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0034/21-00
Całkowita wartość projektu
489 200,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
462 294,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • powiat głubczycki

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl