Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: "Aktywni (Nie) pełnosprawni" -rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne

Nazwa wnioskodawcy
STOWARZYSZENIE AMBASADA SUKCESU
Okres realizacji projektu
od: 20-09-2020
do: 30-11-2021
Opis projektu

Projekt przewiduje działania w obszarze rozwoju usług społecznych -wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (niesamodzielnych, niepełnosprawnych) oraz elementy działań wspierających, uzupełniających ww. działania.
Projekt zakłada realizację osobistych usług asystenckich oraz usług wspierających osoby niesamodzielne, a także elementy działań aktywizujących społecznie osoby niepełnosprawne.
W ramach realizowanego projektu zostanie zapewnione wysokiej jakości wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Osoba do kontaktu
Anna Wieczorek
a.fusiarz@gmail.com
506875017
Grupy docelowe
  • Seniorzy
  • Niepełnosprawni
Zagadnienia kluczowe
  • niepełnosprawnych
  • wsparcie osób niesamodzielnych
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0012/20-00
Całkowita wartość projektu
160 310,00 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
150 400,00 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • teren całego województwa opolskiego

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl