ZAGŁOSUJ W 7. EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Głosowanie rusza dzisiaj, 10 czerwca, i potrwa do 25 czerwca. Spośród 77 różnych zadań wybierz po jednym ze swojego powiatu i subregionu.

Do wyboru są zadania obejmujące m.in. wydarzenia kulturalne, edukacyjne, a także zdrowotne i sportowe

Jak głosować?

Masz do wyboru dwie możliwości – elektroniczne i i tradycyjnie, czyli papierowo. Zarówno karty do głosowania, jak i elektroniczna platforma do głosowania, dostępne są na stronie budzet.opolskie.pl.

W każdym powiecie znajduje się także urna, gdzie można wrzucić głosy, można je także dostarczyć osobiście do urzędu marszałkowskiego lub wysłać pocztą.

Plakat 7.MBO Głosowanie od 10 do 25 czerwca 2024 roku

Kto może głosować?

Uprawnienie do głosowania są mieszkańcy województwa opolskiego, bez względu na wiek. Jednak ci, którzy nie ukończyli jeszcze 16 lat, potrzebują podpisu rodzica albo opiekuna prawnego.

No co głosujemy?

To tegorocznej, siódmej już edycji MBO, zgłoszono aż 83 zadania na łączną kwotę 9,2 mln zł, w tym 29 zadań o zasięgu subregionalnym i 54 zadania o zasięgu powiatowym. W wyniku oceny formalno-prawnej odrzucono 5 z nich. Powodem był brak lub nieprawidłowo wypełnione listy poparcia dla zgłaszanych zadań.

Do oceny merytorycznej trafiło 78 zadań. Jedno zadanie zostało odrzucone z uwagi na brak możliwości realizacji inwestycji – dotyczyła mienia, które nie jest własnością województwa.

Wyniki czerwcowego głosowania poznamy do 10 września, a zadania realizowane będą w przyszłym, 2025 roku.

Szczegółowe informacje na temat głosowania i MBO uzyskać można w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu: nr tel. 77 444 55 59, 77 444 55 60, email: budzet@opolskie.pl

Zachęcamy do głosowania!

opolskie.pl