ZOSTAŃ RADNYM MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO!

Zgłoś się, jeśli masz od 15 do 22 lat, pomysły i chęć do pracy na rzecz regionu – sejmik młodzieżowy to miejsce dla ciebie. Masz czas do 28 marca br.

Logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego

Sejmik będzie miejscem, w którym można swobodnie wyrażać swoje opinie i wspólnie podejmować decyzje, także takie, które mogą wpłynąć na nasz region. Spotkają się w nim młodzi mieszkańcy całego województwa, którzy już teraz aktywnie uczestniczą w życiu publicznym.

Pomysłodawcy utworzenia sejmiku młodzieżowego chcą, by młodzi mieli poczucie sprawczości i wpływu na to, co dzieje się w naszym regionie. By wiedzieli, że ich opinie, pomysły i działania mają znaczenie. Gremium to będzie się składać z 24 radnych, po dwóch z każdego powiatu. Kadencja potrwa 3 lata.

Główne Założenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego

O mandat może ubiegać się osoba, która:

  • mieszka w województwie opolskim;
  • najpóźniej w dniu zakończenia naboru zgłoszeń skończyła 15 lat i nie ukończyła 22 roku życia;
  • złoży formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia – minimum 20 osób w wieku od 15 do 22 lat. Zamiast podpisów może przedstawić rekomendację młodzieżowej rady miasta, gminy lub powiatu, działającej w miejscu, gdzie mieszka. Rekomendacji może też udzielić samorząd szkoły, uczelni lub organizacja działająca na rzecz młodzieży.

Wzór Formularza Zgłoszeniowego Kandydata

Załącznik Nr 1 Do Formularza Lista Poparcia

  • wyraża zgodę na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku, a w przypadku kandydata niepełnoletniego, wymagana jest również zgoda rodzica lub opiekuna prawnego;

Załącznik Nr 2 Do Formularza Oświadczenie Kandydata

  • aktywnie działa na rzecz środowiska młodzieżowego w województwie.

Kto Może Zostać Radnym Młodzieżowego Sejmiku

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy kandydata znajdziecie pod linkiem: https://forms.gle/FJVMdyEQCz6LdHHy5

Uwaga, ważne!

Po zgłoszeniu przez Internet  kandydat w ciągu 3 dni musi dostarczyć do urzędu wszystkie podpisane dokumenty – w zamkniętej kopercie, osobiście lub pocztą na adres:

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 17,
45-082 Opole  (budynek Instytutu Śląskiego, II piętro, pokój 209).

Na kopercie koniecznie dopisz: „Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Opolskiego”.

Po zamknięciu listy zgłoszeń w kwietniu specjalnie powołany zespół w urzędzie marszałkowskim oceni kandydatów i wybierze najlepszych. Pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku odbędzie się do końca kwietnia br.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.