WSPIERAMY NAJLEPSZYCH III. WIEMY, KTO DOSTANIE STYPENDIUM

 

240 nazwisk znalazło się na liście stypendystów programu „Wspieramy najlepszych III”, realizowanego przez urząd marszałkowski z funduszy unijnych.

Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez 10 miesięcy. Mogli się o nie ubiegać uczniowie klas VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły zawodowej. Warunkiem była uzyskana w roku szkolnym 2019/2020 średnia ze wszystkich ocen nie niższa niż 4,9 oraz średnia z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych nie niższa niż 4,7.

Wsparcie finansowe ma pomóc uczniom w nauce i rozwoju. Przeznaczone jest dla tych, u których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2019 na jednego członka rodziny, nie przekroczył 1 685zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910 zł netto).

Lista stypendystów na rok szkolny 2020/2021 – sprawdź

opolskie.pl