RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW O TYTUŁ PRYMUSA OPOLSZCZYZNY

Od poniedziałku, 7 września, do 18 września można składać wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny.

 

Nagroda trafi do najlepszych uczniów w roku szkolnym 2019/2020 –  w kategoriachwiedza” i „sztuka”. W każdej z kategorii przewiduje się przyznanie do 30 nagród.
Nagroda Prymus Opolszczyzny jest nagrodą finansową (w kwocie do 2 500 zł), wypłacaną jednorazowo, skierowaną do osób uczących się na terenie województwa opolskiego.

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do składania wniosków o przyznanie tej nagrody.

Regulamin nagrody wraz z wnioskami dostępny jest na stronie internetowej, w zakładkach:

– Kategoria WIEDZA: https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-edukacji/

– Kategoria SZTUKA: https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-kultury/

Wnioski o przyznanie nagrody należy dostarczyć w terminie do 18 września br. (decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki za pośrednictwem platformy ePuap lub – po uzgodnieniu – data złożenia w Departamentach):

 

W kategorii WIEDZA:

listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Platforma ePuap na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

lub bezpośrednio do siedziby Departamentu – jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy (tel. 77 4467 838, 77 4467837).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77 44 67 835 /841 /837/ 838 lub e-mail: dep@opolskie.pl

 

W kategorii SZTUKA:

listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Kultury Sportu i Turystyki 45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Platforma ePuap na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

lub bezpośrednio do siedziby Departamentu – jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Departamentem Kultury Sportu i Turystyki (tel. 77 4429 336, 77 4429 337).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77 4429 336 /337 lub e-mail: dks@opolskie.pl

 

opolskie.pl