RZĄDOWY PROGRAM „MALUCH+” NA NOWYCH ZASADACH

Rusza nowa edycja programu wspierającego gminy w otwieraniu żłobków, klubów dziecięcych i działaniu dziennych opiekunów. Nowością jest brak wymagania od nich wkładów własnych do planowanych zadań.

Program prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jego łączny budżet na lata 2022-2029 wynosi 5,5 mld zł. Taka pula środków ma pozwolić na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania ok. 102 tys. miejsc opieki. Pieniądze te z trzech źródeł. Są to:

  • środki europejskie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO),
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027
  • oraz budżet państwa.

Program „MALUCH+’’ skierowany jest przede wszystkim do gmin.

Środki z programu mogą pokryć do 100% kosztów realizacji zadania i nie jest wymagany wkład własny. Gmina na utworzenie jednego miejsca opieki w żłobku i klubie dziecięcym ma otrzymać ok. 35,9 tys. zł z KPO. Środki te może przeznaczyć m.in. na: zakup nieruchomości, budowę i adaptację czy zakup wyposażenia. Natomiast ze środków FERS gmina może otrzymać ok. 12,4 tys. zł na utworzenie jednego miejsca w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Wydłużony został czas na utworzenie nowych miejsc opieki. Dotychczas był to rok na realizację inwestycji, natomiast w nowej odsłonie programu gmina będzie mogła realizować zadanie przez trzy lata od daty ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania. Gmina otrzyma także środki FERS na dofinansowanie, przez 36 miesięcy, funkcjonowania miejsc utworzonych ze środków KPO i FERS. Miesięczna kwota dofinansowania będzie wynosić do ok. 837 zł na jedno miejsce.

Ważne!

Wnioski o dofinansowanie można składać do 19 lutego 2023 r.

Wojewoda dokonuje oceny i kwalifikacji wniosków w terminie do 17 marca 2023 r.

Minister podzieli środki w terminie do 28 kwietnia 2023 r.

Ze szczegółowymi zapisami Programu można zapoznać się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Program Maluch+.