OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA – DOŁĄCZ DO NAS!

Promocja partnerów OKRIS

Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) to jedno z najbardziej rozpoznawalnych działań prorodzinnych realizowanych przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Działamy od maja 2014 roku wspierając rodziny:

  • z dwojgiem lub większą liczbą dzieci;
  • rodzinne i instytucjonalne domy dziecka;
  • rodziny zastępcze;
  • rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym;
  • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną;
  • osoby powyżej 60 roku życia.

Od tego czasu Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wydał mieszkańcom województwa już ponad 100 tys. kart. Obecnie współpracuje z nami 222 partnerów, głównie prywatnych firm, także spoza województwa opolskiego. Oferują one posiadaczom karty zniżki na swoje usługi i produkty. Na stałe współpracujemy z 68 opolskimi gminami, dzięki czemu mieszkańcy, aby złożyć wniosek czy przedłużyć ważność karty, nie muszą jeździć do Opola, tylko mogą to zrobić np. w swoim urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Od początku aktywnie promujemy Kartę i naszych Partnerów na imprezach  plenerowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych w całym województwie. Prowadzimy stronę internetową i fanpage na FB, gdzie zamieszczamy aktualne informacje o Karcie, Partnerach i ciekawych wydarzeniach w regionie, a także działaniach samorządu województwa skierowanych do rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży.

Wierzymy, że Karta daje korzyści nie tylko jej użytkownikom, ale także przedsiębiorcom, którzy dołączyli do naszej inicjatywy. To dowód ich zaangażowania w sprawy regionu oraz chęci wsparcia władz w tworzeniu coraz lepszych warunków do życia i pracy. Jesteśmy otwarci na współpracę i z radością powitamy w naszym gronie kolejnych opolskich przedsiębiorców.

Poznajcie Partnerów OKRiS, którzy sami opowiadają o swoich firmach i doświadczeniach związanych z Kartą.  Być może zachęcą Was do pójścia w ich ślady.

Zapraszamy do współpracy!

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

 

O naszych Partnerach z całego województwa przeczytasz tutaj:

Partnerzy z Opola i powiatu opolskiego

Partnerzy z powiatu brzeskiego

Partnerzy z powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego i krapkowickiego

Partnerzy z powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego

Partnerzy z powiatów: prudnickiego, nyskiego i głubczyckiego