WYRÓŻNIENIA DLA SPOŁECZNIKÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

To już kolejna edycja konkursu „Opolska Niezapominajka” oraz „Społecznik Roku Województwa . Nie czekajcie i zgłoście tych, którzy waszym zdaniem zasługują na wyróżnienie. 

Celem konkursu „Opolska Niezapominajka” jest uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej z siedzibą lub działającą na terenie województwa opolskiego. Konkurs ma także promować najlepsze pomysły na realizację zadań publicznych przez opolskie NGO-sy. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz sami zainteresowani.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj.

Z kolei celem konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” jest wyróżnienie osoby fizycznej działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promującej postawy prospołeczne na obszarze województwa opolskiego. Społecznik Roku zostanie wyłoniony wśród aktywnych pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób, swojego najbliższego otoczenia. Swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne. Władze regionu chcą wyróżnić tych, którzy skutecznie walczą z problemami społecznymi lub im zapobiegają.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 02.09.2022 r. do dnia 19.09.2022 r.
(liczy się data stempla pocztowego):

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Konkurs „Opolska Niezapominajka” za 2021 rok

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 849