W OPOLU DZIAŁA JUŻ CENTRUM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW

Centrum Integracji Cudzoziemców to miejsce, w którym informacje i wsparcie otrzymają wszyscy cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej przybywający do naszego regionu. W pierwszych dniach działania z jego usług korzystają przede wszystkim obywatele Ukrainy. 

Powstanie Centrum było przygotowywane już od zeszłego roku i nie jest reakcją na skutki wojny w Ukrainie, jednak w obecnej sytuacji z pewnością będzie ważnym punktem wsparcia dla uchodźców. – Centrum Integracji Cudzoziemców otworzył Wojewódzki Urząd Pracy, ale tak naprawdę jest to szersza inicjatywa, całego samorządu województwa, do której zaprosiliśmy inne instytucje – wyjaśnia Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski. – Dla uchodźców będziemy tym drugim ważnym punktem po punktach recepcyjnych. Będziemy im pomagać w adaptacji, w aklimatyzacji, w załatwianiu różnego typu formalności – dodaje.

Pomoc dla tych, którzy chcą tu żyć i pracować

W trakcie inauguracji działania Centrum Wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura zaznaczyła, że projekt był planowany na czas pokoju, ale sytuacja sprawiła, że dostosowano jego działalność do tego, co się dzieje obecnie. – To miejsce, w którym wszyscy legalnie przebywający u nas obywatele spoza Unii Europejskiej i właśnie uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą uzyskać pomoc m.in. psychologiczną, dostęp do kursów języka polskiego, wsparcie w załatwianiu formalności. Pokazujemy, że samorząd województwa to instytucja pomocna – mówi wicemarszałek.

Placówkę projektowano jako miejsce, w którym każdy cudzoziemiec, jaki pojawi się w naszym województwie i potrzebuje wsparcia, takie wsparcie otrzyma. – Dzisiaj okoliczności się zmieniły, choć przy projektowaniu Centrum także myśleliśmy przede wszystkim o obywatelach Ukrainy, którzy tu pracowali – mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa. Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Tomasz Hanzel dodaje, że pracownik jego instytucji będzie z kolei wspierał pracodawców, którzy zatrudniają bądź chcą zatrudnić cudzoziemców.

Jak działa CIC?

W Centrum cudzoziemcy mogą uzyskać informacje dotyczące m.in.:

 • zasad legalizacji pobytu i uzyskaniu obywatelstwa polskiego;
 • korzystania z usług medycznych i rehabilitacyjnych;
 • nabywania lub wynajmowania nieruchomości;
 • zakładania kont bankowych;
 • form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • łączenia rodzin;
 • uzyskiwania lub uznawania dokumentów poświadczających uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • uzyskania numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
 • zasad wykonywania obowiązku meldunkowego;
 • uzyskania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • systemu szkolnictwa wyższego, w tym o możliwości kształcenia się na studiach, studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia;
 • uznawania wykształcenia uzyskanego w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach; uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W Centrum pracuje obecnie 7 osób. Dostępni będą również tłumacze przysięgli, którzy nieodpłatnie pomogą przy tłumaczeniu dokumentów niezbędnych do legalizacji pobytu czy poświadczenie dokumentów zdrowotnych. – Zatrudniamy także doradców międzykulturowych, którzy będą świadczyć usługi asystenckie. W ich zakres wchodzi m.in. pomoc przy wypełnianiu dokumentów urzędowych, towarzyszenie podczas wizyt w zależności od potrzeb, np. u lekarza, w banku, w razie problemów komunikacyjnych oraz wsparcie w kontaktach z innymi instytucjami – tłumaczy Anna Rawska, Kierownik Centrum Integracji Cudzoziemców.

Centrum Integracji Cudzoziemców ma swoją siedzibę przy ul. Damrota 7 w Opolu.

Otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, (z wyjątkiem środy – 8-18), a w sobotę w godz. 10-14.

Telefony:

77 440 14 98 (PL, UA, RU, EN)

533-845-965 (PL, EN)

535-340-763 (PL, UA, RU)

535-340-958 (PL, UA, RU)

535-218-450 (PL, UA, RU)

533-490-953 (PL)

Strona internetowa: www.cic.wup.opole.pl

Centrum jest częścią Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Do końca 2022 r. finansowane jest z projektu pn.: „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” przewidziany do realizacji w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W następnych latach jego działalność ma być kontynuowana.

Opolskie.pl