ĆWICZ I ŻYJ ZDROWO – ZADBAJ O SWOJE SERCE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zaprasza do udziału w programie rehabilitacji kardiologicznej, który ułatwi powrót do pracy osobom cierpiącym na choroby układu krążenia.

Projekt pn. „Ćwicz i żyj zdrowo” skierowany jest do osób:

  • mieszkających na terenie województwa opolskiego
  • aktywnych zawodowo tj. od 18 r. ż. do osiągnięcia wieku emerytalnego, zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem rynku pracy z powodu chorób układu krążenia, po przebytych incydentach sercowo-naczyniowych
  • posiadających wskazania medyczne, których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym
  • ich lekarz prowadzący (np. kardiolog, kardiochirurg, lekarz POZ) wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w Programie i uzupełni ankietę dotyczącą czynników ryzyka – Zalecenie udziału.

W projekcie może wziąć udział 430 uczestników, dla których przewidziano:

  • grupowe warsztaty edukacyjne (5 warsztatów)–1 x w tygodniu (45 min.)
  • sesje /zajęcia/ aktywności fizycznej (10 sesji)–2 x w tygodniu (60 min.)
  • rehabilitację zawodową – 2 spotkania (60 min.)
  • indywidualne konsultacje z psychologiem – 2 spotkania (60 min.)
  • indywidualne konsultacje z dietetykiem – 2 spotkania (60 min.)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu pod nr telefonu +48 663 070 775 w godz. 12.00 – 14.30.

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie tutaj.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Udział w nim jest bezpłatny.

uks.opole.pl