Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

ĆWICZ I ŻYJ ZDROWO – ZADBAJ O SWOJE SERCE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zaprasza do udziału w programie rehabilitacji kardiologicznej, który ułatwi powrót do pracy osobom cierpiącym na choroby układu krążenia. Projekt pn. „Ćwicz i żyj zdrowo” skierowany jest do osób: mieszkających na terenie województwa opolskiego aktywnych zawodowo tj. od 18 r. ż. do osiągnięcia wieku emerytalnego, zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem rynku pracy z […]