ZMIANY W REGULAMINIE OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian do Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu oraz jego załącznikami.

Zmiany, które proponujemy, wynikają z naszych codziennych obserwacji, spostrzeżeń wnioskodawców oraz pracowników urzędów gmin i OPS-ów zajmujących się obsługą naszej Karty. Polegają one na doprecyzowaniu, uszczegółowieniu i uporządkowaniu niektórych zapisów Regulaminu. Liczymy, że ich wprowadzenie usprawni funkcjonowanie Karty.

Załączniki:

Czekamy na Państwa uwagi i opinie.

 

Zespół Opolskiej Karty Rodziny i Seniora