regulamin

ZMIANY W REGULAMINIE OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian do Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu oraz jego załącznikami. Zmiany, które proponujemy, wynikają z naszych codziennych obserwacji, spostrzeżeń wnioskodawców oraz pracowników urzędów gmin i OPS-ów zajmujących się obsługą naszej Karty. Polegają one na doprecyzowaniu, uszczegółowieniu i uporządkowaniu niektórych […]