RUSZA KOLEJNY NABÓR PROJEKTU DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI DO 3 LAT

Od dzisiaj można składać wnioski w 3. edycji projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci”. Projekt wspiera rodziców lub opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, ale przeszkodą jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

Dotychczasowe edycje projektu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, więc warto się pospieszyć, bo wnioski można będzie składać tylko do 11 sierpnia.

Przypomnijmy:

  • Projekt zakłada pokrycie kosztów opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne) przez 12 miesięcy.
  • Maksymalna wartość refundacji to 1100 zł za miesiąc uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego.
  • Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący).
  • Nabór trwa od 28 lipca do 11 sierpnia 2021 roku.

Finansowanie kosztów następować będzie na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, organizatorem opieki oraz uczestnikiem projektu.

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Wszelkie pytania i wątpliwości można wyjaśnić pod nr tel. 77 441 68 02 lub pisząc na maila: zlobki@wup.opole.pl

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie: https://www.zlobki.wup.opole.pl/

Plakat projektu

Plakat projektu Opolskie dla rodziców i dzieci III
Plakat projektu Opolskie dla rodziców i dzieci III