PÓŁMETEK KADENCJI SAMORZĄDU. ZARZĄD POKAZUJE EFEKTY PRACY

Minęło dwa i pół roku z 5-letniej kadencji samorządu województwa opolskiego. W ostatnim czasie większość spraw zdominowała pandemia, jednak zarząd i mieszkańcy regionu pokazali, że w trudnym czasie mogą na siebie liczyć.

– Już ponad rok naszym działaniom towarzyszy hasło „Opolskie się wspiera”. W takim trudnym czasie okazuje się, jacy naprawdę jesteśmy. A przez te ostatnie kilkanaście miesięcy nie tylko zdaliśmy egzamin z odpowiedzialności, ale przede wszystkim nauczyliśmy się dobrej współpracy – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. – W ostatnim czasie naszą troską było zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa – zdrowotnego, społecznego, edukacyjnego i ekonomicznego. I dzięki tej dobrej współpracy udało nam się osiągać zamierzone cele – podkreśla marszałek.

Najważniejsze działania samorządu województwa w ostatnich miesiącach to:

  • przekazanie 132 mln zł na pomoc dla wszystkich szpitali w regionie, zakup sprzętu i środków ochrony osobistej
  • zatrudnienie 152 kurierów społecznych, którzy wspierali 3200 samotnych i potrzebujących opieki osób
  • pomoc dla około 10 tys. nauczycieli poprzez przekazanie laptopów 512 szkołom podstawowym, 45 liceom oraz 62 szkołom zawodowym
  • wsparcie 1740 przedsiębiorców poprzez przekazane im m.in. dotacje i pożyczki.

Ale praca samorządu to nie tylko walka z pandemią. W swoich działaniach dba on o wszystkie sfery życia mieszkańców. Ponad 15-letnia obecność w Unii Europejskiej to m.in. tysiące projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W województwie opolskim od 2004 roku zrealizowano ich ponad 12 tysięcy. W latach 2019-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego podpisano niemal 690 umów, których całkowita wartość przekroczyła 1 miliard 562 miliony złotych.

Władze regionu dbają, aby te fundusze były wydawane z korzyścią dla mieszkańców regionu. Starają się, żeby były one blisko ludzi, żeby ich wspierały. Dlatego mają pomagać w tworzeniu nowych miejsc pracy, zakładaniu działalności gospodarczej czy leczeniu w nowoczesnych warunkach. Mogą z nich korzystać nauczyciele i uczniowie, osoby starsze i niesamodzielne. Ponad 71 tysięcy osób skorzystało z usług zdrowotnych w nowoczesnych placówkach.

Region opolskie to około 950 kilometrów dróg wojewódzkich. Stale poprawia się na nich bezpieczeństwo i komfort jazdy. Wybudowano ponad 121 km ścieżek rowerowych oraz ponad 83 km dróg w województwie.

Stale zwiększa się dofinansowanie kultury, sportu czy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Samorząd niezwłocznie i sprawnie odpowiedział na sytuację szkół, zmuszonych do prowadzenia wirtualnych zajęć. Nauczyciele zostali wyposażeni w nowe kompetencje, wiedzę i sprzęt. Dzięki projektom samorządu 619 szkół w całym województwie otrzymało wyposażenie do prowadzenia nauki zdalnej.

Aktualnie zarząd pracuje nad strategią rozwoju województwa, najważniejszym dokumentem dla przyszłości regionu. Mowa w niej o cenionej jakości życia, która wyraża się w trosce o rodzinę, miejsca pracy i czas wypoczynku. To plan zarządu na lepszą przyszłość całego regionu, a jednocześnie szansa na realizację kolejnych projektów i wsparcie finansowe z Unii Europejskiej.

opolskie.pl