OD 1 CZERWCA KARTĘ OTRZYMASZ TAKŻE W URZĘDZIE

Ważna informacje dla wnioskodawców i użytkowników Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Od 1 czerwca powraca bezpośrednia obsługa wnioskodawców OKRiS w siedzibie Urzędu przy ul. Hallera 9 w Opolu.
Pamiętajcie jednak o poniższych zasadach:

✅ kontakt osobisty z pracownikami zajmującymi się obsługą OKRiS możliwy będzie po jego uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
✅ dopuszczalna liczba wnioskodawców przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi
✅ wnioskodawcy zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym

Przypominamy, że nadal możliwe i zalecane jest składanie wniosków o wydanie OKRiS drogą elektroniczną.

O tym, jak poprawnie złożyć wniosek, można przeczytać tutaj:
https://dlarodziny.opolskie.pl/opolska-karta-rodziny-i-seniora/pobierz-wniosek/

Kontakt do nas:
? rodzina@opolskie.pl
? 77 44 82 201