PRACA ZDALNA W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

Uwaga!!!

Zgodnie z zaleceniem Rządu RP oraz podejmowanymi krokami w walce z koronawirusem informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie.

Wyjątek stanowią jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Zmienia się także funkcjonowanie Kancelarii Ogólnej UMWO.

Został zamknięty punkt kancelaryjny w budynku przy ul. Hallera. Jedynym punktem kancelaryjnym UMWO jest Kancelaria Ogólna w budynku przy ul. Piastowskiej 14, na Ostrówku.

Apelujemy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.