Duże pieniądze dla krapkowickiego szpitala

Krapkowickie Centrum Zdrowia, dzięki dotacji z urzędu marszałkowskiego, będzie jeszcze bardziej nowoczesne. Rusza również program zapobiegania rakowi jelita grubego.

Nemal 4,3 mln złotych unijnego dofinansowania otrzyma krapkowicki szpital na sfinansowanie projektów zdrowotnych. – Szpitale powiatowe są tymi, do których najczęściej trafiają pacjenci. 60% pieniędzy z Unii Europejskiej trafia właśnie do tych szpitali.  Ten w Krapkowicach należy do najważniejszych w województwie opolskim. Inwestycje w tym szpitalu związane będą z funkcjonowaniem oddziału położniczego, ginekologicznego, neonatologicznego oraz oddziału chirurgicznego, wewnętrznego. Na tych dwóch ostatnich oddziałach leczone są m.in. osoby z problemami nowotworowymi, m.in. dla nich będzie dedykowany trzeci z projektów zapobiegający chorobom nowotworowym – mówi wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek.

Za prawie 3,5 mln zł unijnego dofinansowania krapkowicki szpital wzbogaci się m.in. o wideogastroskop i kolonoskop z procesorem HD, wideokolonoskopy i gastroskopy zabiegowe, aparaty do znieczuleń, stół operacyjny, skanery żył, aparaty USG, wieżę laparoskopową i pompy infuzyjne, a także inkubatory, respiratory noworodkowe, lampy do fototerapii, łóżka  szpitalne (w tym porodowe), laktatory elektryczne.

Dwie umowy podpisane w środę 13.09 września dotyczą doposażenia w specjalistyczny sprzęt szpitalnych oddziałów Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologii oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków. Trzeci projekt to program badań profilaktycznych w  kierunku wykrywania raka jelita grubego. Badania mają objąć 1050 osób z całego powiatu.

 Marcin Misiewicz, prezes KCZ dodaje, że zakup sprzętu jest kolejnym etapem podwyższania standardów leczenia pacjentów z powiatu krapkowickiego. – Dzięki umową zyskujemy nowoczesny sprzęt, podpisujemy umowy związane z profilaktyką. Pacjenci, jak chodzi o diagnostykę raka jelita grubego, mogą zgłaszać się do nas od 1 października – mówi Misiewicz. – Program profilaktyczny przesiewowej kolonoskopii jest bardzo ważny. Ponad 800 tysięcy złotych zostanie przekazane na badanie pod kątem ryzyka zachorowania na raka jelita grubego – dodaje wicemarszałek Kolek.

Ordynator oddziału noworodków Krzysztof Stempniewicz, specjalista pediatrii i neonatologii zadowolony jest z możliwości zakupu aparatu ultrasonograficznego dla noworodków. – Będziemy badać wszystkie narodzone noworodki sprawdzimy ich stan zdrowia. Teraz musimy korzystać z aparatu ogólnego, a po zakupie będzie dedykowany tylko dla nich – dodaje Stempniewicz.

Unijne dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekty realizowane są w ramach programu specjalnej strefy demograficznej – Opolskie dla Rodziny.