UNIJNE PIENIĄDZE DLA PRZEDSZKOLI

Ponad 3 miliony 113 tysięcy złotych z funduszy unijnych przeznaczył zarząd województwa opolskiego na projekty, dotyczące wsparcia edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.

W ramach ubiegłorocznego naboru wpłynęło siedem wniosków o dofinansowanie takich działań – pięć z nich zostało ocenionych pozytywnie. W związku z tym, że kwota ich dofinansowania był większa niż pula przeznaczonych na to działanie pieniędzy, zarząd województwa postanowił dokonać przesunięcia pieniędzy – tak, by można było dofinansować wszystkie pozytywnie ocenione wnioski. – Opolskie dla rodziny to także lepsza i bogatsza opieka i edukacja przedszkolna – mówi marszałek Andrzej Buła. – To już kolejne pieniądze z regionalnego programu, które inwestujemy w dzieci. Postanowiliśmy, że zwiększymy pulę na te działania, by móc sfinansować wszystkie dobre projekty. Przecież służą one jak najlepszemu dostosowaniu oferty placówek opieki i edukacji do potrzeb rodziców i ich dzieci – dodaje.

I tak – teraz dofinansowanie otrzymają:

1/ Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” – „Nasze przedszkole – uczyć się, aby wiedzieć – zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej mieszkańców Aglomeracji Opolskiej” – 529 554 zł

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 52 osób. W wyniku realizacji projektu dzieci i opiekunowie wezmą udział w zajęcia dodatkowych,  4 nauczycieli zdobędzie nowe kwalifikacje i kompetencje (w tym w zakresie pedagogiki specjalnej).

2/ Czarodziejskie smyczki Ewa Pietras – „Zaczarowane przedszkola – zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Opolu i Kadłubie Turawskim” – 213 407 zł

Projekt to m.in. zajęcia dodatkowe dot. rozwijania kompetencji, wyrównywania szans edukacyjnych oraz uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem. To także doskonalenie kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi, wydłużenie godzin pracy przedszkola i doposażenie.

3/ Województwo opolskie – „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli w Aglomeracji Opolskiej” – 1 495 436 zł

Projekt, będzie realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, a dotyczy zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zakłada, że 1911 dzieci z placówek przedszkolnych w Aglomeracji Opolskiej weźmie udział w dodatkowych zajęciach, a 150 nauczycieli weźmie udział w formach doskonalenia z pedagogiki specjalnej. Te dodatkowe zajęcia będą dotyczyły rozwijania postaw innowacyjnych i pracy zespołowej, matematyczno-przyrodniczych czy informatycznych równolegle z uczeniem się porozumiewania w języku angielskim. Podczas realizacji projektu dziecko będzie miało możliwość stosowania języka angielskiego podczas różnych sytuacji, z jakimi spotyka się w przedszkolu, a nie tylko podczas zajęć językowych.

4/ Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe Przedszkółka – „Cudowne przedszkolaki kreują przyszłości szlaki” – 354 830 zł

To rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

5/ Miasto Opole – „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu” – 520 693  zł

Projekt dotyczy utworzenia 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (w ramach 2 nowych oddziałów) w przedszkolu nr 55 w Opolu, w tym zaplanowano uruchomienie miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Kolejny nabór działań, dotyczących wsparcia edukacji przedszkolnej, tym razem poza Aglomeracją Opolską, czeka na rozstrzygnięcie. Tam do podziału jest 7 milionów 200 tysięcy złotych.

VR