Już 23-24 września 2017 r. weekend Seniora z KULTURĄ!

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach zaprasza wszystkich Seniorów powyżej 65 roku życia do aktywnego uczestnictwa w kampanii 60+Kultura, która  realizowana jest z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin: 23-24 września 2017 r. (sobota-niedziela)

Miejsce: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Bilety wstępu dla seniorów:
– bilet ulgowy: 5,00 zł (emeryci, renciści)
– bilet ulgowy w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora realizowanej przez UMWO oraz Karty Opolskiej Rodziny realizowanej przez UM Opola: 2,50 zł (emeryci, renciści)

PROGRAM

10:00-18:00
Udostępnianie ekspozycji Muzeum, samodzielne zwiedzanie zagród, w których informacji historyczno-krajoznawczych udzielają kwalifikowani opiekunowie ekspozycji oraz aktualnych wystaw czasowych:
– Napisy i inskrypcje w architekturze, spichlerz z Grudyni Małej;
– Twórczość Marie Kodovska i Jana Koloczka, spichlerz z Grudyni Małej;
– Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940), spichlerz z Grudyni Małej.

godz. 11:00-15:00
Życie codzienne w dawnej śląskiej wsi, obiekty zabytkowe na ekspozycji Muzeum:
– pokaz haftu krzyżykowego ;
– pokaz obróbki wełny;
– pokaz wykonywania łyżek z drewna (sobota) Marcin Lenski;
– pokaz kowalstwa (sobota) Janusz Sawicz .

godz. 11:00-15:00
Las wokół nas – spotkanie edukacyjne z mieszkańcami Fundacji św. Huberta z Wiązowa Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Fundacji Świętego Huberta .

godz. 12:00-13:00 (sobota)
Kuratorskie zwiedzanie wystawy pt. Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940) – oprowadzanie Elżbieta Oficjalska, spichlerz z Grudyni Małej.

godz. 12:00-15:00
Sprzedaż naturalnego miodu, mistrz pszczelarz Czesław Szmalenberg

Zapraszamy!