Twoja Mapa Korzyści

Tutaj możesz znaleźć projekty dla Ciebie i Twojej rodziny. Kliknij w mapkę lub użyj filtrów, żeby zobaczyć, jakie działania realizowane są w Twoim miejscu zamieszkania.

Filtruj:

Wybierz okres realizacji projektu:
 

Wyniki filtrowania

Tytuł projektu Grupa docelowa Lokalizacja
Tytuł projektu Grupa docelowa Lokalizacja
Własny biznes lepsza przyszłość! Bezrobotni
teren całego województwa opolskiego
Województwo Opolskie stawia czoła rakowi piersi! Opolski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Bezrobotni
Nauczyciele
Niepełnosprawni
Pracujący
Rodzina
Seniorzy
teren całego województwa opolskiego
Województwo Opolskie stawia czoła rakowi! Opolski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania wirusa human papilloma-virus (HPV). Bezrobotni
Nauczyciele
Niepełnosprawni
Pracujący
Rodzina
Seniorzy
teren całego województwa opolskiego
Wróć na rynek pracy! Program rehabilitacji medycznej osób w wieku aktywności zawodowej z wybranych gmin województwa opolskiego. Bezrobotni
Nauczyciele
Niepełnosprawni
Pracujący
Rodzina
Seniorzy
Uczniowie
gmina Korfantów
gmina Łambinowice
gmina Nysa
gmina Biała
gmina Prudnik
Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej Bezrobotni
Pracujący
teren całego województwa opolskiego

Stan na dzień 05.09.2019 r.

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl