Twoja Mapa Korzyści

Tutaj możesz znaleźć projekty dla Ciebie i Twojej rodziny. Kliknij w mapkę lub użyj filtrów, żeby zobaczyć, jakie działania realizowane są w Twoim miejscu zamieszkania.

Filtruj:

Wybierz okres realizacji projektu:
 

Wyniki filtrowania

Tytuł projektu Grupa docelowa Lokalizacja
Tytuł projektu Grupa docelowa Lokalizacja
Zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowego żłobka w Kluczborku
- Projekt zakończony
Pracujący
powiat kluczborski
Zwiększenie dostępu do kompleksowych usług zdrowotnych na terenie województwa opolskiego.
- Projekt zakończony
Bezrobotni
Niepełnosprawni
Pracujący
Rodzina
Seniorzy
miasto Opole
gmina Brzeg
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych świadczonych przez PGK "Pro Corde " dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie "Centrum aktywnego starzenia się".
- Projekt zakończony
Niepełnosprawni
Pracujący
Seniorzy
teren całego województwa opolskiego
Zwiększenie kluczowych kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych uczniów Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Szkoły Podstawowej w Kielczy poprzez zapewnienie dodatkowych, atrakcyjnych zajęć i form nauki oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli
- Projekt zakończony
Nauczyciele
Uczniowie
gmina Zawadzkie
ŻYJ GODNIE NA JESIENI ŻYCIA! - rozwój usług zdrowotnych dla osób niesamodzielnych z województwa opolskiego.
- Projekt zakończony
Niepełnosprawni
Seniorzy
teren całego województwa opolskiego

Stan na dzień 20.08.2020 r.

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl