Twoja Mapa Korzyści – Projekt

Tytuł projektu: Mała wielka szkoła

Nazwa wnioskodawcy
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GADZOWICE I GOŁUSZOWICE
Okres realizacji projektu
od: 01-10-2018
do: 30-06-2020
Opis projektu
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołuszowicach.
W ramach projektu przewidziane są zajęcia kształcące:
- kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne,
- kompetencje cyfrowe, kompetencje matematyczno przyrodnicze,
- zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi szczególnie uczniów młodszych,
oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w zakresie:
- stosowania nowoczesnych metod pracy z uczniem,
- podnoszenie ich kompetencji cyfrowych oraz indywidualizacji procesu nauczania.
Doskonalenie będzie realizowane poprzez udział w kursach i szkoleniach lub studiach podyplomowych.
W celu zapewnienia właściwej realizacji projektu niezbędne będzie doposażenie istniejącej infrastruktury w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.
Osoba do kontaktu
Renata Kobylnik
spgoluszowice@poczta.onet.pl
77 48 53 924
Grupy docelowe
  • Uczniowie
  • Nauczyciele
Zagadnienia kluczowe
  • studia podyplomowe dla nauczycieli
  • szkolenia dla nauczycieli
  • zajęcia dla uczniów
Działanie
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego
Nr wniosku
RPOP.09.01.01-16-0013/18-00
Całkowita wartość projektu
216 901,20 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
205 880,24 [PLN]
Lokalizacja projektu
  • gmina Głubczyce

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl