ZGŁOŚ SIĘ DO RADY SENIORÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Rada będzie się składać z 28 osób reprezentujących najstarszych mieszkańców naszego regionu w kadencji 2024-2029.

 

Wybory do Rady Seniorów Województwa Opolskiego kadencji 2024-2029

Tworzyć ją będzie:

  • 24 przedstawicieli seniorów, mieszkańców naszego województwa;
  • 4 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów, np. przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety III wieku, działających w naszym województwie.

Senior starający się o mandat musi:

  • mieszkać na terenie województwa opolskiego;
  • najpóźniej w dniu zakończenia naboru mieć skończone 60 lat;
  • złożyć samodzielnie formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia, zawierającą podpisy 20 seniorów zamieszkałych na terenie województwa opolskiego;
  • aktywnie działać na rzecz środowiska seniorów.

Przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz seniorów musi:

  • mieszkać w województwie opolskim;
  • zostać zgłoszony przez podmiot działający na rzecz seniorów;
  • zgodzić się na kandydowanie oraz sprawowanie mandatu członka Rady Seniorów Województwa Opolskiego;
  • aktywnie działać na rzecz seniorów.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 27 czerwca do 24 lipca br.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów znajdziecie tutaj.

Zapraszamy do zgłoszeń wszystkich zainteresowanych!