SENIORZY! TERAZ CZAS NA WASZĄ TWÓRCZOŚĆ

Grafika Zaproszenie Do Udziału W Konkursie Literackim Dla Seniorów

Do 31 sierpnia można przesyłać prace na V Senioralny Wojewódzki Konkurs Literacki. W tym roku jego tematem będzie hasło „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”. 

Tym razem konkurs będzie okazją do pokazania wielokulturowości naszego regionu widzianej oczami jego mieszkańców. Organizatorzy zachęcają także do wspomnień i refleksji związanych z obchodzoną w tym roku rocznicą 25-lecia obrony województwa opolskiego. Liczą na oddanie atmosfery tamtych wydarzeń związanych z niepewnością i walką o odrębność, kulturę i regionalne dziedzictwo.

W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy regionu powyżej 60 lat. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę pisemną – mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp. Praca konkursowa nie powinna przekraczać 4 stron maszynopisu w formacie A4. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone i opublikowane!

Zapraszamy do udziału!

Na prace literackie wraz załącznikami organizatorzy czekają do 31 sierpnia 2023 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu konkursu – Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego).

Wszystkie szczegóły w załącznikach – linkach:

Zgłoszenie konkursu literackiego 2023 (156,20 kB)

Regulamin konkursu literackiego 2023 (123,60 kB)

Formularz zgłoszeniowy (78,87 kB)

Umowa o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich V swkl (70,37 kB)