POMAGAJĄ INNYM Z POTRZEBY SERCA – POZNAJCIE SPOŁECZNIKÓW ROKU

Laureaci Konkursu Społecznik Roku Województwa Opolskiego

Andrzej Puławski z Zagwiździa to tegoroczny Społecznik Roku Województwa Opolskiego. Z kolei  wyróżnienie Super Społecznika Roku otrzymał Tomasz Wojciech Kłoś. Opolska Niezapominajka trafiła natomiast do Banku Żywności w Opolu.

To była już siódma gala uświetniająca opolskich społeczników – 26 września odbyła się w hali Azoty w Kędzierzynie-Koźlu.

Ludzie dla ludzi

Wśród nominowanych w tym roku do tytułu społecznika roku było wiele zasługujących na wyróżnienie osób, a wybór jak zwykle nie był łatwy. Ostatecznie kapituła konkursu przyznała tytuł Społecznika Roku 2022 panu  Andrzejowi Puławskiemu. To działacz społeczny ratujący zabytki i organizator wielu akcji społecznych. To także strażak ochotnik i animator kultury, m.in. twórca regionalnej sali muzealnej w Zagwiździu.

Nagrodę specjalną i tytuł Super Społecznika Roku Województwa Opolskiego otrzymał Tomasz Wojciech Kłoś z gminy Strzeleczki, który na co dzień angażuje się w rozwój szkolnictwa, w pozyskiwanie sponsorów, organizację imprez okolicznościowych, w remonty wielu obiektów użyteczności publicznej.

Wyróżnienia w tym konkursie otrzymały trzy osoby:

  • Justyna Kowol, nauczycielka z Opola, animatorka, realizatorka licznych przedsięwzięć edukacyjno–wychowawczych
  • Anna Król z Kluczborka – pomysłodawczyni m.in. Jadłodzielni i Książkodzielni przy targowisku miejskim, prowadząca punkt pomocy osobom potrzebującym „Kluczbork dzieli się dobrem”.
  • Maria Kula z Turawy – koordynatorka i animatorka osób starszych w swojej gminie.

Aktywne organizacje społeczne

W konkursie Opolska Niezapominajka o laur tej najlepszej rywalizowało niemal 30 organizacji. Decyzją kapituły konkursowej w tym roku ten tytuł przypadł Bankowi Żywności w Opolu, który przeciwdziała marnowaniu żywności poprzez organizowanie bezpłatnego systemu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji żywności niesprzedanej na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Opolszczyzny. W 2022 r. Bank pozyskał około 2,5 tys. ton żywności dla 50 tys. mieszkańców regionu, aktywnie taż działa na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy.

Ekonomia społeczna dla każdego

Doroczna gala jest także okazją do uhonorowania najlepszych organizacji działających w sektorze ekonomii społecznej. W tym roku nagroda główna i tytuł Lidera Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego przypadł Klubowi Integracji Społecznej w Opolu, który na co dzień aktywizuje osoby bezrobotne i poszukujące pracy do podjęcia działań w celu zdobycia zatrudnienia. Kapituła wyróżniła także: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM oraz Spółdzielnię Socjalną „ECO-INVEST” z Opola.

źródło: opolskie.pl

zdjęcie: opolskie.pl. dlarodziny.opolskie.pl

Laureaci Konkursu Społecznik Roku Województwa Opolskiego 1    Gala konkursu Społecznik Roku Województwa Opolskiego  Andrzej Puławski Społecznik Roku 2022  Stoisko informacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża podczas Gali w Hali Azoty w Kędzierzynie-Koźlu   Stoiska promocyjne w czasie Gali Społecznik Roku w Hali Azoty w Kędzierzynie-Koźlu

toiska promocyjne w czasie Gali Społecznik Roku w Hali Azoty w Kędzierzynie-Koźlu     Stoisko promocyjne OKRIS w czasie Gali Społecznik Roku w Hali Azoty w Kędzierzynie-Koźlu