ZMIANA REGULAMINU OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA

21 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu oraz jego załącznikami.

Zmiany w dokumencie wynikają z naszych codziennych obserwacji, uwag wnioskodawców oraz pracowników urzędów gmin i OPS-ów zajmujących się obsługą naszej Karty. Polegają one na doprecyzowaniu, uszczegółowieniu i uporządkowaniu niektórych zapisów Regulaminu. Liczymy, że ich wprowadzenie usprawni funkcjonowanie Karty. Łatwiejszy do wypełnienia ma być także wniosek o wydanie Karty.

Zmieniony Regulamin wraz z załącznikami znajduje się w zakładce Opolska Karta Rodziny i Seniora. Można się z nimi zapoznać tutaj.

Wnioski o wydanie karty złożone na poprzednim wzorze będą rozpatrywane.

Zapraszamy!

Zespół Opolskiej Karty Rodziny i Seniora