NOWOŚCI W BADANIACH ROZWOJU NIEMOWALAKÓW

Badanie z użyciem Skali Bayley IV w ramach bezpłatnego pakietu badań dla dzieci do 2 lat oferuje Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. To nowość w diagnostyce maluchów w naszym województwie.

Dzięki funduszom unijnym nasi pacjenci mogą korzystać ze standardów i metod diagnostycznych stosowanych na całym świecie. Obecnie jesteśmy pierwszą placówką w Polsce, która korzysta z najnowszej, IV wersji skali Bayley oraz jedyną placówką w województwie opolskim, gdzie standard ten zostaje wprowadzony – mówi Małgorzata Sobel, Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. – W naszym Centrum badanie przeprowadzają psychologowie, którzy szkolili się w Addenbrooke’s Hospital w Cambridge w Wielkiej Brytanii – dodaje.

Skala Bayley – co to jest?

Jak informują psychologowie Joanna Wawrzyniak oraz Wiktoria Kubiec Skala Bayley jest narzędziem stosowanym w diagnozie rozwoju psychoruchowego dzieci, jako tzw. „złoty standard”. Oznacza to, że skala wskazywana jest jako narzędzie, po które warto sięgnąć w pierwszej kolejności, szczególnie badając poziom rozwoju dzieci obciążonych wcześniactwem, deficytami rozwojowymi lub innymi trudnościami, jak np. zaburzenia przywiązania, zaburzenia integracji sensorycznej czy trudności w karmieniu.

Pełna skala składa się z pięciu części, które badają rozwój dziecka w obszarze zdolności poznawczych, językowych, ruchowych, społeczno-emocjonalnych oraz zachowań adaptacyjnych dziecka.

W czasie badania dziecku towarzyszy rodzic, dzięki czemu może ono poczuć się bezpiecznie, a ścisła współpraca rodzica z osobą przeprowadzającą badanie zapewnia zachowanie najwyższych standardów. Większość zadań w trakcie badania przyjmuje formę zabawy, która toczy się według specjalnie stworzonego scenariusza. Integralną częścią badania jest pogłębiony wywiad psychologiczny z rodzicem oraz analiza dokumentacji medycznej. Przygotowując się do badania warto, by rodzic zwrócił uwagę na takie kwestie jak zmęczenie dziecka, jego nastrój i ogólne samopoczucie oraz kondycja zdrowotna. Dziecko w dniu badania powinno być zdrowe, nie bezpośrednio po rekonwalescencji po chorobie infekcyjnej i wypoczęte – radzą psychologowie z Klinicznego Centrum.

Badania są wykonywane w ramach projektu „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co jeszcze obejmuje projekt?

W ramach bloku: „Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu”, mieszkańcy województwa opolskiego mogą korzystać z:

  • badań prenatalnych – dla kobiet wieku do 35 lat;
  • mobilnej opieki okołoporodowej, czyli szkół rodzenia, opieki położnej środowiskowej, poradni laktacyjnej, wczesnej rehabilitacji kobiet po porodzie, wsparcia kobiet po ciąży mnogiej;
  • poradnictwa specjalistycznego dla rodziców, czyli poradnictwa: neonatologa, prawnika, neurologopedy, fizjoterapeuty, psychologa, pielęgniarki neonatologicznej, pielęgniarki i położnej w zakresie udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy noworodkowi oraz dietetyka.

W ramach bloku: „Ochrony zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego” mogą korzystać z:

  • pogłębionej diagnostyki rozwoju (psychomotorycznego) dziecka za pomocą metod: Skala Brazeltona, Metoda Prechtla, Ocena Rozwoju Dziecka wg Kamieni Milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa;
  • niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – diagnostyka pediatryczna, neurologopedyczna, fizjoterapeutyczna, a także wykorzystanie takich metod jak: diagnoza SI, skale rozwoju Bayley, karty oceny rozwoju psychoruchowego, badanie USG przezciemiączkowe lub jamy brzusznej.

Kontakt dla zainteresowanych świadczeniami:

Badania prenatalne – Poradnia Ginekologiczno – Położnicza Klinicznego Centrum

tel. 77 454 54 01 wew. 661
tel. kom. 533 722 106

Partner projektu:
Femmina Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek Spółka Partnerska
tel. 531 411 612

Mobilna opieka okołoporodowa oraz poradnictwo dla kobiet PROMEDIC
tel. 506 174 008

Pozostałe porady i badania – Poradnia Neonatologiczna Klinicznego Centrum
tel. 77 454 54 01 wew. 611 lub 77 434 06 82
tel. kom. 534 084 542

Szkoła Rodzenia tel. 531 600 920

Więcej informacji na temat świadczeń udzielanych w ramach projektu na stronie http://dlarodziny-ginekologia.opole.pl

Źródło: ginekologia.opole.pl