POWER – STAŻE I DOTACJE DLA MŁODYCH. PRZECZYTAJ I SKORZYSTAJ

Od 2014 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wdraża program dla osób do 29 roku życia. Przed nim kolejne projekty, w których zaplanowano staże i dotacje na założenie firmy.

Co udało się zrobić do tej pory?

W ramach działania 1.1 PO WER do tej pory podpisano 66 umów z powiatowymi urzędami pracy na ponad 161 mln zł. Z projektów skorzystało ponad 12 000 bezrobotnych osób młodych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże, praktyki zawodowe oraz szkolenia. Ogłoszono w sumie 6 konkursów (Poddziałanie 1.2.1 PO WER), w ramach których zawarto 28 umów na ponad 23 mln zł, a wsparcie trafiło do 1850 osób młodychludzi, niezarejestrowanych jako osoba bezrobotna.

Co jest w planach?

W latach 2020-2023 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu będzie realizował dwa projekty, zakładające wsparcie dla osób młodych w formie staży i dotacji na założenie działalności gospodarczej. Będą one kierowane są do młodych osób, w wieku do 29 roku życia, pozostających bez pracy i niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Wspierane będą w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku. W ofercie znajdują się staże i praktyki dla ludzi młodych, chcących zdobyć doświadczenie zawodowe, jak również szkolenia dla osób planujących podwyższyć swoje kwalifikacje. Ci, którzy zamierzają pracować na własny rachunek, poprzez udział w projekcie będą starać się o dotację na założenie własnej działalności gospodarczej.

Chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń do Punktu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod nr 77 44 16 754.

PO WER infografika

PO WER infografika plakat