ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – FUNKCJONOWANIE URZĘDU

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem przekazujemy informacje na temat funkcjonowania w najbliższym czasie urzędu marszałkowskiego i  jednostek samorządu województwa. Ich celem  jest przede wszystkim ograniczenie  ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród mieszkańców.

 

Marszałek i Zarząd Województwa Opolskiego, w trosce o zdrowie mieszkańców regionu apelują, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i podległych mu jednostkach  telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.   Przypominamy, że wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora również można składać elektronicznie   – wniosek i zasady na stronie https://dlarodziny.opolskie.pl/opolska-karta-rodziny-i-seniora/pobierz-wniosek/

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ogranicza się dostępność budynków urzędu dla klientów:

  • W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wyznaczono tylko dwa punkty, w których klienci mogą składać dokumenty – to Kancelaria Ogólna UMWO na Ostrówku i punkt kancelaryjny przy ul. Hallera 9 ;
  • Zgodnie z decyzją dyrektora OUW goście budynku przy ul. Piastowskiej 14 (w tym goście UMWO) nie będą otrzymywać przepustek – po umówionego gościa powinien zejść z kartą pracownik UMWO;
  • Do budynku przy ul. Hallera goście będą wchodzić wyłącznie głównym wejściem i będą obsługiwani przy punkcie informacyjnym.

Zarząd Województwa Opolskiego zawiesił do 15 kwietnia organizację zaplanowanych imprez – konferencji i wydarzeń, w tym współorganizowanych z podmiotami zewnętrznymi. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zgodnie z decyzją władz rządowych z dnia 11 marca br. zamknięte zostały prowadzone przez samorząd województwa placówki

  • Filharmonia Opolska zawiesiła działalność koncertową do 25 marca br.
  • Teatr im. Jana Kochanowskiego odwołał wszystkie spektakle zaplanowane na marzec br.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna wraz ze wszystkimi jej oddziałami została zamknięta do odwołania
  • Muzeum Wsi Opolskiej zostało zamknięte do odwołania – odwołano zaplanowany na 5.04 Jarmark Wielkanocny
  • Muzeum Śląska Opolskiego odwołało wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane do 25 marca br. we wszystkich obiektach muzeum w Opolu i Górze Świętej Anny
  • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest nieczynne dla zwiedzających do odwołania.

O ewentualnych zmianach terminów zamknięcia będziemy informować. Wszystkie zmiany należy również śledzić na stronach internetowych lub profilach społecznościowych  wszystkich instytucji.

Zgodnie z decyzją władz państwowych do dnia 25 marca br. nie będą się odbywały zajęcia w placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez samorząd województwa.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zawiesił od dnia 12 marca br. na co najmniej 2 tygodnie wszystkie działania prowadzone w ramach projektów „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” , „Dwujęzyczna Opolszczyzna” „ H2O dla BIO”, w tym odbywające się staże i praktyki dla uczniów.

O zmianach RZPWE będzie informować na bieżąco na stronie internetowej lub profilu społecznościowym  instytucji: https://www.facebook.com/rzpweopole/

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zawiesił do odwołania organizację wszystkich konkursów, warsztatów i zajęć edukacyjnych we wszystkich swoich placówkach.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki odwołało zaplanowane dla przedsiębiorców spotkania i imprezy wystawiennicze. Szczegóły na stronie ocrg.opolskie.pl

Informacje o ewentualnych kolejnych decyzjach będziemy przekazywać na bieżąco – prosimy o śledzenie strony internetowej www.opolskie.pl oraz naszych profili w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/opolskie/ i https://www.facebook.com/Urzad-Marszalkowski-Wojewodztwa-Opolskiego