ZAGŁOSUJ NA PROGRAM POPRAWY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

Zapraszamy do głosowania na nasz zdrowotny program samorządowy, który bierze udział w konkursie „Zdrowy Samorząd”.

 Nasz program „Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu „Opolskie dla Rodziny” został nominowany w tym konkursie.
Program przyczynia się do zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, zwiększenia liczby urodzeń oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny.

Program skierowany jest do 39 150 osób, w tym: 19 575 kobiet w okresie okołoporodowym, 19 575 dzieci do 2. roku życia, personelu świadczącego usługi medyczne (w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych – szkoleń specjalistycznych). Pośrednimi odbiorcami wsparcia są rodzice/opiekunowie prawni noworodków i dzieci do 2. roku życia.

Projekt przewiduje zapewnienie trwałości efektów m.in. dzięki wzrostowi liczby lekarzy, pielęgniarek i położnych posiadających wysokie kwalifikacje w zakresie opieki okołoporodowej, które mogą zostać wykorzystane do realizacji ewentualnych kolejnych programów lub w ramach standardowej opieki nad pacjentami.

Wsparcie w Programie ujęte jest w III blokach:

I. Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu.
II. Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego.
III. Szkolenia personelu.

 Głosowanie potrwa do 1 marca (do godz. 12.00). Jeśli uważacie, że ten program jest ważny i potrzebny- głosujcie TUTAJ