Laureaci i wyróżnieni – GMINY I POWIATY

Laureaci i wyróżnieni w Konkursie „Opolskie dla Rodziny” w kategorii „Opolski Samorząd dla Rodziny”.

 

GMINY MIEJSKIE I MIEJSKO-WIEJSKIE

LAUREACI:

MIASTO OPOLE realizuje Programy: Polityki Senioralnej „Opole Seniorom” i „Opolska Rodzina”. Prowadzi prężnie działające Centrum informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu”. Udziela bezpośre4dniego wsparcia finansowego na każde dziecko objęte opieką w żłobku niepublicznym w Opolu. Ponadto, rozwija budownictwo komunalne i socjalne.

O nagrodzie dla Miasta Opole można przeczytać też TUTAJ

STRZELCE OPOLSKIE realizuje autorski program budownictwa wielodzietnego „Twoje M”, który zakłada budowę, na gruncie stanowiącym własność gminy, mieszkań przeznaczonych dla m.in. rodzin z dziećmi, osób w związkach nieformalnych, osób samotnie wychowujących dzieci czy osób samotnych. Na uwagę zasługuje program „Drzewo Rodzinne”, w ramach którego mieszkańcy mogą nasadzać drzewa dla uczczenia rodzinnych uroczystości takich jak śluby, rocznice, narodziny, a także przygotowuje ulubioną przez mieszkańców górkę „Kaśkę” w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich do zimowych atrakcji tworząc stok – podwyższenie górki, dodatkowe naśnieżanie, zabezpieczenie siatką i oświetlenie.

Przeczytaj artykuł – Strzelce Opolskie dla Rodziny.

WYRÓŻNIENIA:

GMINA GOGOLIN wspiera rodzinę m.in. jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka w wysokości 500 zł na każde dziecko, niezależnie od dochodów. Dofinansowuje podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce. Mieszkańcy mogą również bezpłatnie wypożyczyć sprzęt medyczno-rehabilitacyjnego.

O działaniach Gminy Gogolin więcej można przeczytać TUTAJ.

MIASTO KĘDZIERZYN-KOŹLE realizuje programy: Aktywny Senior, Zdrowy Junior, Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 oraz autorskie projekty: „Babcia i dziadek do kochania”, polegający na współpracy międzypokoleniowej pomiędzy dziećmi i młodzieżą ze świetlicy socjoteraupetycznej a seniorami z domu dziennego pobytu Magnolia, czy „Od garnuszka do serduszka” – wspólne przygotowywanie posiłków przez dzieci i seniorów z Domu Dziennego Pobytu.

GMINA KRAPKOWICE realizuje Program Gmina dla Rodziny Wielodzietnej, skierowany do członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie gminy, dotuje żłobki i klub dziecięcy i dofinansowuje wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Krapkowice o wyróżnieniu piszą TUTAJ

GMINY WIEJSKIE

LAUREAT:

GMINA POKÓJ posiada mieszkania socjalne i komunalne, z których korzystają rodziny i osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci w szkołach otrzymują darmowe mleko oraz bułki, a pani wójt wypłaca z własnego wynagrodzenia stypendia dla najzdolniejszych uczniów z gminy.

O wyróżnieniu dla Gminy Pokój można przeczytać TUTAJ.

POWIATY

LAUREACI:

POWIAT OPOLSKI realizuje program „Letnia Akademia Rozwoju”, którego celem jest praca nad mocnymi stronami dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rozwijanie ich poczucia własnej wartości, szkolenia dla rodzin zastępczych „Jak rozmawiać z nastolatkiem”, a także program „Rozum i Serce”, w ramach którego udzielane są korepetycje z języka angielskiego wychowankom Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, projekt realizowany jest we współpracy z Nutricią i Uniwersytetem Opolskim.

Artykuł na stronie Starostwa Powiatowego w Opolu.

POWIAT KRAPKOWICKI zapewnia mieszkania chronione dla 6 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, realizuje projekty „Między nami seniorami”, „Kuchenna gratka wnuczka, babci i dziadka”, „Senior ci powie co jest na zdrowie”. Organizuje również Powiatowe Obchody Dnia Osób Niepełnoprawnych połączone z piknikiem rodzinnym, jako okazja do integracji zdrowych dzieci z dziećmi niepełnosprawnymi.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Ciąg dalszy nastąpi….