Opolska mama ma moc – także w biznesie!

OPOLSKIE DLA RODZINY. Monika Gibka, właścicielka firmy Neurofit, jako pierwsza w województwie podpisała umowę, która zapewni jej unijne dofinansowanie do szkoleń. To dla niej nie tylko wsparcie, które pomoże podnieść kwalifikacje, ale też wrócić na rynek pracy.

A to dlatego, że pani Monika właśnie zaczyna pracę w ramach swojej firmy po dłuższej przerwie, w trakcie której urodziła dwójkę dzieci. – Szkolenia, na które dostałam dofinansowanie, pozwolą mi odświeżyć i uzupełnić wiedzę – mówiła podczas podpisywania umowy, które miało miejsce 1 lutego w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).

– To doskonały przykład działań samorządu województwa kierowanych teoretycznie do biznesu, a w praktyce wpisujących się też wprost w projekt „Opolskie dla rodziny” – podkreśla dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Monika Gibek prowadzi firmę świadczącą usługi w zakresie fizjoterapii. Dofinansowanie ma jej pokryć większość kosztów aż trzech szkoleń. – Każde z nich kosztuje około półtora tysiąca złotych. A że mogę dostać do 4 tysięcy złotych wsparcia na osobę, to z wkładem własnym zmieszczę się w kosztach – wyliczała.

Ale to nie koniec! Pani Monika nie wykorzysta jeszcze pełnej puli dofinansowania, po które może sięgnąć mikroprzedsiębiorstwo, czyli 12 tys. złotych. Dlatego już planuje kolejny wniosek dotyczący dofinansowania do przeszkolenia pracownika, którego właśnie przyjmuje do pracy.

Po jakie pieniądze sięgnęła Opolanka? To wsparcie z unijnej puli województwa opolskiego przeznaczone na dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla firm (Działanie 7.5). Operatorem tych pieniędzy, zarezerwowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, jest podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), a partnerem – Fundacja Rozwoju Śląska.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 24 stycznia w OCRG (Opole, ul. Krakowska 38), a wszelką dokumentację znaleźć na stronie www.ocrg.opolskie.pl, zakładka „Projekty”, a potem „Usługi Rozwojowe” lub w linku: http://adminocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014—2020-22.html

Projekt ten potrwa aż 4 lata. W sumie w jego jest 26 mln zł – po 6,5 mln złotych rocznie. Mikroprzedsiębiorstwa mogą dostać do 12 tys. zł w formie refundacji za szkolenie, małe firmy – do 24 tys. zł, a firmy średnie – do 48 tys. zł. Z tym, że w ramach jednego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania dla jednej osoby nie może przekroczyć 4 tys. zł – Jestem przekonany, że te pieniądze posłużą naszym przedsiębiorcom do podniesienia kwalifikacji pracowników, a przez to do poprawy konkurencyjności ich firm – mówi marszałek Andrzej Buła.

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników działających w branżach, które zostały uznane za specjalizacje regionalne Opolszczyzny. Są to: branża budowlana (z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi), chemiczna, drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski), maszynowa i elektromaszynowa, metalowa i metalurgiczna, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, a także transport i logistyka, usługi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi turystyczne.

Pytania o to, jak można dostać to dofinansowanie można kierować na e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl lub zadawać je telefonicznie dzwoniąc na numery 77 40 33 604 lub 77 40 33 605.

Jak wygląda procedura pozyskiwania wsparcia? Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz dostępny na stronach OCRG podanych powyżej wraz z załącznikami trzeba dostarczyć do OCRG. Następnie pracownicy OCRG oceniają taki wniosek; mogą ewentualnie prosić o jego uzupełnienie. Jeśli będzie on złożony prawidłowo, to w terminie 10 dni roboczych od zakwalifikowania firmy do projektu podpisywana jest z przedsiębiorcą umowa i nadawany specjalny numer. Potem odbywa się szkolenie lub usługa doradcza, przedsiębiorca płaci za nią z własnych pieniędzy i w ciągu 14 dni zgłasza się z kompletem dokumentów do OCRG po refundację kosztów szkolenia. Poziom refundacji to 80 proc. wartości usług doradczych czy szkoleniowych, z których skorzysta firma lub jej pracownicy. Po stronie przedsiębiorstw pozostanie więc pokrycie 20 proc. kosztu szkolenia.

Warto też zapoznać się z krótkim tekstem „Zrób 10 kroków by skorzystać z dofinansowania do szkoleń i doradztwa!”: http://ocrg.opolskie.pl/pl/aktualnosci/zrob-10-krokow-by-skorzystac-z-dofinansowania-do-szkolen-i-doradztwa-278.html