Senior brzmi dostojnie!

– Patrząc na wypełnioną po brzegi widownię Teatru im. Kochanowskiego myślę, że jego dyrektor mógłby pozazdrościć frekwencji – mówił marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, inaugurując Regionalny Dzień Seniora. Opolski teatr był 17 października gwarny od rana. Jego foyer wypełniło kilkanaście stoisk z ciekawymi ofertami dla seniora. Reklamowały się szkoły specjalizujące się w różnych kursach i zajęciach oraz uniwersytety III wieku, można było wykonać badanie cukru i ciśnienia krwi, uczono udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Uroczystość zgromadziła emerytów i rencistów z całego województwa. – Gratuluję wam energii, pasji i chęci wspólnego przeżywania chwil wolnych od pracy – mówił marszałek Andrzej Buła, dodając, że słowo „senior” brzmi dostojnie, bo określa osobę zasłużoną, o dużym doświadczeniu życiowym, znającą jego drogowskazy i sposoby, jak je innym wskazywać. – Mamy wobec was zobowiązanie, by się dobrze wami opiekować, a jednocześnie chciałbym mieć w was dobrych partnerów do rozstrzygania spraw dotyczących regionu – mówił marszałek wręczając nominacje do nowo powołanego Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. W jego skład weszło  36 osób reprezentujących różne miejsca zamieszkania, a przede wszystkim różne organizacje i stowarzyszenia. Forum ma być ciałem opiniującym i doradczym.

Barbara Dębska, jedna z członkiń Forum, mówiła, iż na emeryturze nie ma czasu się nudzić, bo pracuje społecznie – w ochotniczych strażach pożarnych, a także założyła koło emerytów przy Urzędzie Gminnym w Popielowie. – Ludzie po wielu latach pracy chcą, by o nich pamiętano. Ważne też, by zachęcić ich do jakiejś aktywności, do wyjścia z domu i większej integracji. Wśród największych bolączek dostrzegam nierozwiązane problemy ochrony zdrowia i wielomiesięczne kolejki do lekarza. A człowiek w podeszłym wieku, to na ogół człowiek mocno schorowany – mówiła.

Bożena Hasij Domagała, inna z członkiń Forum, uważała, że tego rodzaju organizacja jest niezwykle potrzebna, by mogła artykułować potrzeby seniorów, a jednocześnie przekonywać ich, by podzielili się swoimi doświadczeniami i potrafili nawet w zaawansowanym wieku cieszyć się pełnią życia.

Marszałek Andrzej Buła na zakończenie uroczystości wręczył drobne upominki i dyplomy uznania 15 osobom, które wyróżniają się w pracy na rzecz środowiska senioralnego.

Spotkanie zakończyły występy artystyczne.

MS

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz