„Opolskie dla Rodziny” w Parlamencie Europejskim

Konferencji przewodniczyli przedstawiciele Opolszczyzny – wicemarszałek Roman Kolek i posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka.

Według przedstawiciela regionu Galicji, Jesus Gamallo Allera, aby zwiększyć dzietność dzieci, należy zadbać o sytuację ekonomiczną w krajach związkowych, rozwijać transport, ulepszyć rozwiązania związane ze społeczeństwem informacyjnym, biznesem. W Galicji w ostatnich latach o 22 % wzrosła liczba zgonów, a dzietność zmalała o 50%, jednocześnie życie wydłużyło się o ponad 2 lata.

Wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek zwrócił uwagę, że Opolszczyzna zdiagnozowała sytuację demograficzną w województwie. – Wielkim wyzwaniem jest dla nas walka z depopulacją, zaangażowaliśmy wszystkie siły, aby wypracować model przeciwdziałania niekorzystnym trendom demograficznym. W 2014 został wprowadzony w życie program „Opolskie dla Rodziny”, który dzieli się na cztery pakiety. Te skutecznie zaspakajają najważniejsze potrzeby regionu – mówił. Opolszczyzna postawiła również na dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, co ma w przyszłości zaspokoić potrzeby związane ze zdobywaniem pracy, która jest atrakcyjna, spełnieni aspiracje i zapewni oczekiwane wynagrodzenie.

Rainer Münz, doradca ds. migracji i demografii, zauważa, że  większość Europejczyków mieszka w miastach i miasteczkach, a jednocześnie Europa jest kontynentem rolniczym. Rocznie w Unii rodzi się niecałe 5,1 milionów dzieci, jednocześnie umiera w tym czasie ponad 5,2 milionów ludzi. Nasila się również tendencja ucieczki z wiosek do miast.

Z podobną sytuacją demograficzną jak w Polsce, spotykają się Hiszpanie. Natomiast Francja, Skandynawia, Wielka Brytania, przodują w dzietności dzieci. Jak zaznacza Rainer Münz, to nie świadczenia socjalne wpływają na chęć rodzenia dzieci. Chodzi tu przede wszystkim o udogodnienia związane np. ze  świetlicami szkolnymi, wyposażeniem placówek edukacyjnych, siecią żłobków czy sprawnie działającym transportem publicznym. – Najlepsze systemy socjalne panują w Niemczech czy Szwajcarii, jednak nie ma tam znaczącej liczby urodzeń dzieci – dodaje.

Münz uważa, że w Europie będzie coraz mniej dzieci, a tym samym w przyszłości, będzie brakowało osób w wieku produkcyjnym. Według polityka jednym ze sposobów radzenia sobie z brakiem pracowników, jest przyjmowanie imigrantów. Najczęściej do Unii Europejskiej przyjeżdżają przedstawiciele Ukrainy. W samym tylko województwie opolskim wydano  już 30 tysięcy pozwoleń na pracę.

Podobne spostrzeżenia ma Wilfried Köhler z ministerstwa rozwoju regionalnego i transportu Saksonii Anhalt. Rozwiązaniem problemów migracji wewnętrznej i zewnętrznej oraz depopulacji byłaby dopuszczenie do głosu młodzieży i młodych osób. – Młodzi ludzie nie mają swojego lobby, ich zdanie powinno być  brane pod uwagę i na tym powinni skupić się politycy. Dziś ich głos się ignoruje, to bardzo niebezpieczne – mówi.

Carlos Fernandez Carriedo z ministerstwa do spraw zatrudnienia  regionu Castilla y Leon, potwierdza tendencje opuszczania wsi. – Jesteśmy regionem, który ma ponad 2 tysiące gmin wiejskich. Do 2008 roku było nas 8 milionów, od tamtego czasu ubywa mieszkańców. Nie mamy opracowanego systemu walki z depopulacją, doświadczamy podobnych problemów jak w całej Europie. Jesteśmy położeni na peryferiach kontynentu i to u nas są znacząco dotkliwsze problemy – dodaje

Michael Schneider z kraju związkowego Saksonia-Anhalt, mówi, że brak nowych miejsc prac i trudny dostęp do usług społecznych potęgują problem. – Problemy gospodarcze w krajach wiodących powodują, że zmienia się również polityka w samej Unii – mówi dodając, że rozwiązania są w polityce spójności. – Ten mechanizm jest potrzebny do rozwiązywania problemów demograficznych – dodaje. Obecnie trwają starania, aby polityka spójności była dostosowana do poszczególnych regionów. Ważne w tym przypadku jest polityka pomocniczości i odejście od centralizacji. – Potrzeba większej wolności dla regionów, ale przy tym potrzebujemy funduszy – dodaje Michael Schneider.

Dodajmy, że wicemarszałek Roman Kolek podczas tego spotkania szczegółowo przedstawił program Opolskie dla Rodziny.

PW

Galeria