Gra miejska LOT TRZMIELA

Już 19 i 20 lipca zapraszamy do udziału w grze miejskiej „Lot trzmiela”. Współorganizatorami tej imprezy edukacyjno-kulturalnej są Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera i Samorząd Województwa Opolskiego w ramach projektu pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”.

 

Gra miejska „Lot trzmiela” to przede wszystkim gra edukacyjna. To propozycja dla licznych półkolonii, świetlic środowiskowych oraz rodzin pozostających w mieście na czas wakacji. Filharmonia, organizując grę, umożliwia rozszerzenie wypoczynku o element edukacyjny i społeczny.
Gra odbędzie 19 i 20 lipca w Opolu w godz. od 10:00 do 14:00. Jej celem będzie poszerzenie wiedzy ekologicznej i przekazanie informacji o przyrodzie i muzyce oraz wzajemnych relacjach natury ze sztuką, a także o zabytkach województwa opolskiego. Uczestnicy gry będą się pieszo poruszać się pomiędzy punktami kontrolnymi i wykonywać zadawane przez organizatorów zadania. Nie będzie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów, rolek i innych pojazdów. Warunkiem uczestnictwa w grze jest rejestracja w dniach 19 i 20 lipca br. pod adresem e-mail: k.wybraniec@filharmonia.opole.pl  lub w dniu przystąpienia do gry w godz. 9:00-11:00 w siedzibie Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera.

W grze mogą brać udział zespoły – warunkiem ich rejestracji jest udział przynajmniej jednej osoby pełnoletniej w każdym z zespołów. Osoby niepełnoletnie będą mogły wziąć udział w grze tylko pod opieką osób dorosłych. Każda z drużyn będzie miała szansę wykazania się wiedzą ekologiczną, muzyczną i związaną z naszym województwem. Bardzo ważnym elementem gry będzie również umiejętność współpracy w grupie. Uczestnicy gry na pewno mogą liczyć na fajną zabawę.
Zapraszamy dużych i małych!