Professor Opoliensis

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW, STUDENTÓW I NAUCZYCIELI

W ostatnich dniach października odbyło się w Opolu Regionalne Święto Edukacji. Uczniowie dostali nagrody Prymus Opolszczyzny, a studenci stypendia. Nagrodzono także najlepszych opolskich  pedagogów. Tytuł Professora Opoliensis trafił do profesora dr hab. Wiesław Szwasta z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Wyróżnienia otrzymali: prof. Inga Lewandowska z Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie oraz dr Sebastian Rutkowski z Katedry […]